Visie

Visie


 

Plantscape spitst zich toe op het ontwerp, aanleg en beheer van ecologisch en natuurrijk groen. We doen dit door in te spelen op de omgeving en zijn kwaliteiten. We streven naar veel biodiversiteit met een hoge natuurwaarde. Ook het gebruik van verhardingen en technische inrichting beperken we tot het hoogst noodzakelijke. Op deze manier creëren we een stukje natuur in eigen tuin.

 

Door buitenruimtes in te richten en te beheren op een manier die hand in hand gaan met de natuur ontstaat er een duurzaam en verantwoord geheel passend binnen de omgeving. De juiste keuzes bij het ontwerp en de aanleg resulteren hierbij ook in een onderhoudsarm verhaal met veel ruimte voor dynamiek en spontaniteit.