Werkwijze

Werkwijze


Tijdens een eerste kennismakingsgesprek op terrein gaan we na wat de wensen zijn. Op basis van deze wensen en de huidige situatie op het terrein wordt een offerte voor ontwerp opgemaakt. 

Komt het tot een samenwerking dan gaan we over tot de analyse en opmeting van het terrein en zijn omgeving. Hierna maken we een ontwerp passend binnen de omgeving. Voor elk ontwerp streven we naar een zo hoog mogelijke natuurwaarde. 


Afhankelijk van de gewenste graad van uitwerking bieden we verschillende formules aan. Van een conceptueel plan tot een volledig gedetailleerd ontwerpdossier.


Op basis van deze plannen kan er dan een offerte opgemaakt worden om over te gaan naar de uitvoeringsfase.