Kennismaking en terreinanalyse


Tijdens een eerste kennismakingsgesprek gaan we na wat jullie voor ogen hebben. Hieruit worden dan concrete wensen geformuleerd. We lichten tijdens dit gesprek ook onze algemene visie toe. Wanneer het eerste gesprek goed aanvoelt en er een samenwerking uit voort kan vloeien gaan we over tot het opmaken van een ontwerpovereenkomst.

Als deze wordt goedgekeurd komen we tot de terreinanalyse. De bestaande toestand wordt geanalyseerd. We gaan na wat er potentieel mogelijk is. Het gehele terrein wordt opgemeten en indien nodig wordt er een bodemstaal genomen.

Voorontwerp


In deze fase worden enkele schetsontwerpen voorgelegd. Ze worden ondersteund door referentiebeelden en enkele eenvoudige 3D's/ snedes. Ze geven de globale visie weer en hoe we dit vormgevelijk vertalen in de tuin.

Er wordt al een eerste idee gegeven van de beplanting en het materiaalgebruik.

Ontwerpplan + verduidelijking


We werken hierbij één van de voorgestelde voorontwerpen uit. Dit resulteert in een gedetailleerd ontwerpplan dat voorzien is van 3D's en/of snedes. 

Technische uitwerking + offerte


Dit omvat al de nodige elementen om over te gaan tot de uitvoering van een gedetailleerd beplantingsplan met plantenlijsten en een materialenplan.

Deze plannen vormen de basis voor het opmaken van een gedetailleerde offerte en voor de verdere aanleg.