Werkwijze

Werkwijze


Tijdens een eerste kennismakingsgesprek op terrein gaan we na wat de wensen zijn. Op basis van deze wensen en de huidige situatie op het terrein wordt een offerte voor ontwerp opgemaakt. 

Komt het tot een samenwerking dan gaan we over tot de analyse en opmeting van het terrein en zijn omgeving. 


De eerste stap na de analyse is het opmaken van een structuurschets. Hierop staan de belangrijkste structuren en de vormgeving. (zonder specifieke planten en materialen) Dit plan vormt de basis voor de eventuele detail uitwerking.


Afhankelijk van de gewenste graad van uitwerking kan men nog opteren voor een beplantingsplan, materialenplan,3D's...


Op basis van deze plannen kan er dan een offerte opgemaakt worden om over te gaan naar de uitvoeringsfase.